Jeziora to naturalne śródlądowe zbiorniki wodne. Największe jeziora na kuli ziemskiej mają pochodzenie tektoniczne i to właśnie w nich znajduje się prawie cały zasób wód jeziornych. W pozostałych typach jezior, w tym polodowcowych znajduje się jedynie 5% wszystkich wód jeziornych. W tym rankingu chcielibyśmy przedstawić Wam właśnie największe jeziora tektoniczne położone na naszym globie. Niestety, żadne z polskich jezior nie znalazło się na liście. Zaczynamy od tego najmniejszego z największych.




10. Wielkie Jezioro Niewolnicze

Położone na północy Kanady. Jego powierzchnia to 28 919 km2. Wykorzystywane jest zarówno do żeglugi jak i rybołówstwa, które jest jednym z głównych źródeł utrzymania mieszkańców okolicznych miast. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na wypoczynek nad tym jeziorem to warto zobaczyć takie miasta jak Yellowknife. Wokół jeziora i na wysepkach położonych na jeziorze jest wiele rezerwatów przyrody, wśród najważniejszych należy wymienić Fred Henne Territorial Park oraz Hidden Lake Territorial Park.

ZOBACZ TEŻ: Największe jeziora w Polsce

Wielkie Jezioro Niewolnicze

9. Niasa

Z Kanady przenosimy się od razu do gorącej Afryki, nad jezioro Niasa. Jest to jezioro, którego powierzchnia przekracza 30 000 km2. Jezioro to leży na terytorium trzech państw – Mozambiku, Tanzanii i Malawi. Zostało odkryte przez słynnego podróżnika po Afryce - Davida Livingstone'a w 1859 roku. Z uwagi na to, że w Niasie żyją ryby, które są endemicznymi gatunkami potwierdzającymi to, iż ewolucja powodowała specjalizację, jezioro oraz położony nad nim Park Narodowy Jezioro Niasa zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W okolicach jeziora znajduje się jeszcze kilka innych parków narodowych, w tym Nyika oraz Kaningina.


Jezioro Niasa

8. Wielkie Jezioro Niedźwiedzie

Kolejnym jeziorem na liście jest położone w północno-zachodniej części Kanady Wielkie Jezioro Niedźwiedzie.Jest to czwarte pod względem wielkości jezioro w Ameryce Północnej. Jest ono wysunięte bardziej na północ niż Wielkie Jezioro Niewolnicze. Jego powierzchnia to 31 080 km2. W okolicy jeziora znajduje się wiele kopalni, w tym uranu, który został tu odkryty w 1930 r. W wielu okolicznych miastach mieszkańcy do tej pory pracują przy rybołówstwie.


Wielkie Jezioro Niedźwiedzie

7. Bajkał

Bajkał to rosyjskie jezioro nazywane często „Błękitnym Okiem Syberii”. Drugie co do wielkości jezioro położone na kontynencie azjatyckim. Jego całkowita powierzchnia to 31 500 km2. Jest to najstarsze oraz najgłębsze jezioro na świecie – jego maksymalna głębokość to 1642 m. Dla porównania najgłębsze jezioro w Polsce – Hańcza, sięga ledwo 106 metrów. W jeziorze tym znajduje się około 23 tysięcy km3 wody, czyli mniej więcej 1/5 wszystkich zasobów słodkiej wody na świecie. Z uwagi na to, że w regionie Bajkału występuje około 1550 gatunków zwierząt, w tym foki bajkalskie oraz cyraneczki bajkalskie utworzono tu wiele parków i rezerwatów. Największym z nich jest Rezerwat Barguziński. Region ten jest wpisany również na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W pobliżu Bajkału znajduje się Irkuck oraz biegnie odcinek Kolei Transsyberyjskiej. Największe miasta położone nad samym jeziorem to Siewierobajkalsk oraz Ust-Barguzin. Bajkał jest bardzo ważny dla gospodarki tego regionu – okoliczni mieszkańcy utrzymują się głównie z połowu omula bajkalskiego. W zimie, kiedy zamarza, ludzie chętnie jeżdżą po Bajkale na łyżwach! Nawet są tu organizowane zawody w jeździe na nartach biegowych z jedno krańca Bajkału na drugi.


Bajkał

6. Tanganika

Tanganika to kolejne jezioro zaliczane do największych śródlądowych zbiorników wodnych. Znajduje się ono we wschodniej Afryce na terenie Tanzanii, Zambii, Demokratycznej Republiki Konga oraz Burundi. Jego powierzchnia całkowita wynosi 32 893 km2. Tanganika leży w Wielkim Rowie Afrykańskim podobnie jak inne wielkie jeziora tego kontynentu. Tanganika to najdłuższe jezioro słodkowodne na świecie – jego całkowita długość wynosi 670 km. Okolice jeziora są bardzo malownicze, część jego wybrzeża z uwagi na bliskość gór jest skalista i bardzo stroma. Ciepłe wody jeziora (24-29oC) obfitują w wiele gatunków ryb, z których większość to gatunki endemiczne, a około 60 z nich ma wielkie znaczenie konsumpcyjne dla okolicznych miejscowości i ich mieszkańców, którzy utrzymują się z rybołówstwa. U brzegów jeziora można obserwować liczne gatunki ptactwa wodnego oraz zwierzęta takie jak hipopotamy i krokodyle. Dla ochrony tutejszej fauny i flory powstało wiele parków, wśród których wymienić należy Park Narodowy Gombe, Park Narodowy Mahale Moutain czy też Park Narodowy Sumbu.


Tanganika

5. Michigan

Jezioro Michigan to jedyne jezioro z grupy Wielkich Jezior Amerykańskich w całości położone na terenie Stanów Zjednoczonych (pozostałe leżą na granicy z Kanadą). Jego powierzchnia to 57 850 km2. Jezioro to leży pomiędzy stanami Michigan, Indiana, Wisconsin oraz Ilinois. Najwięcej mieszkańców skupia się wokół miast Chicago i Milwaukee. Jednakże na wybrzeżu jeziora znajduje się wiele miejscowości wypoczynkowych, które przyciągają turystów z całego kraju. Tutejsze plaże kuszą przez cały rok czystą wodą, której temperatura praktycznie przez cały rok zachęca do zażywania kąpieli. Tutejsze plaże często nazywane są śpiewającymi, z uwagi na to, że piasek o wysokiej zawartości kwarcu, w czasie chodzenia po nim wydaje charakterystyczne dźwięki. Jezioro Michigan to także idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych – takich jak żeglarstwo. Coraz popularniejsze staje się też wędkarstwo sportowe. Nie bez powodu więc, miejsce to jest nazywane trzecim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych (obok wybrzeża Oceanu Atlantyckiego oraz Oceanu Spokojnego).


Jezioro Michigan

4. Huron

Huron to kolejne z Wielkich Jezior Amerykańskich. Jego powierzchnia wynosi 59 596 km2. Jest to jezioro, przez którego środek przebiega granica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Składa się ono z czterech części – jeziora głównego, zatoki Georgian, Przesmyka Północnego oraz zatoki Saginaw. Jezioro to poprzez cieśninę Mackinac łączy się z położonym na terenie Stanów jeziorem Michigan. Najważniejszymi ośrodkami miejskimi położonymi wzdłuż wybrzeża tego jeziora są Togers City, Alpena Bay oraz Port Huron. Jeżeli brałoby się pod uwagę również wysepki położone na jeziorze to miałoby ono najdłuższą linię brzegową ze wszystkich Wielkich Jezior. Zarówno wzdłuż wybrzeża należącego do Kanady jak i Stanów Zjednoczonych ustanowiono parki narodowe mające chronić okoliczną przyrodę. Wśród najważniejszych wymienić należy PH Hoelf State Park oraz Huron National Forest.


Jezioro Huron

3. Jezioro Wiktorii

Jezioro Wiktorii to największe z afrykańskich jezior oraz drugie pod względem wielkości jezioro słodkowodne. Jego powierzchnia to 68 800 km2. Znajduje się ono na terytorium trzech państw – Kenii, Tanzanii i Ugandy. Jezioro zawdzięcza swoją nazwę odkrywcy Johnowi Speke, który to w 1858 r., na cześć ówcześnie panującej królowej brytyjskiej nowo odkrytemu miejscu nadał imię władczyni. W jeziorze oraz na terenach do niego przyległych żyje wiele endemicznych gatunków zwierząt, które niestety zagrożone są przez działalność człowieka, między innymi przez sprowadzanie gatunków niszczących ekosystem. Dla zachowania naturalnej przyrody regionu utworzono wiele parków takich jak Rubondo Island. W pobliżu jeziora znajduje się jeden z najbardziej znanych parków narodowych – Serengeti. Ciekawostką jest to, że na półwyspie Koja leżącym nad jeziorem jest cmentarz uchodźców z Polski, którzy uciekli z kraju w czasie II wojny światowej.

2. Jezioro Górne

Jezioro Górne, z powierzchnią 82 410 km2 plasuje się na drugim miejscu w naszym rankingu (jest ono największym jeziorem słodkowodnym). Należy ono do grupy Wielkich Jezior, które położone są u zbiegu granic Kanady i Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o jezioro Górne to jego większa część położona jest na terenie Stanów. W Kanadzie znajduje się około 28 800 km2. Pomimo tego, że jest to największe słodkowodne jezioro na świecie, to przy stosunkowo małej głębokości (w porównaniu np. z Bajkałem czy Tanganiką) nie należy do najbardziej zasobnych w wodę zbiorników. Podobnie jak nad innymi wielkimi jeziorami tak i nad Jeziorem Górnym znajduje się wiele rezerwatów mających chronić tutejszą przyrodę, ale i zabytki kultury materialnej rdzennych mieszkańców tych terenów.

1. Morze Kaspijskie

Paradoksalnie największym jeziorem na świecie jest zbiornik wodny nazywany morzem. Jezioro Kaspijskie zostało nazwane morzem z dwóch powodów – słonej wody oraz gigantycznego rozmiaru, który rozciąga je aż na terytorium pięciu różnych państw – Kazachstanu, Rosji, Turkmenistanu, Iranu oraz Azerbejdżanu. Powierzchnia Morza Kaspijskiego wynosi 371 800 km2, czyli morze to ma znacznie większą powierzchnię niż Polska. Posiada ono również bardzo wysokie zasolenie wody, które waha się od 10 do 300 promili, w zależności od części morza. W rejonie Morza Kaspijskiego żyło wiele gatunków endemicznych, które zostały wytępione przez człowieka, wspomnieć należy tu miedzy innymi tygrysa kaspijskiego. Wyginięcie grozi obecnie również tutejszym jesiotrom, cenionym za ich ikrę z uwagi na zbyt wysokie połowy. Z uwagi na to, że tereny są ropodajne, wiele krajów chce mieć tutaj swoje wpływy. Duża ingerencja człowieka znacznie wpłynęła na zmianę tutejszego krajobrazu. Jednakże oprócz wielkich platform wiertniczych w wielu miejscach można podziwiać przepiękne tereny i wypocząć na położonych w zacisznych zatokach plażach.



CZYTAJ RÓWNIEŻ: 

CIEKAWOSTKI

Początek strony