Manipulacja psychologiczna występuje, gdy jedna osoba wykorzystuje drugą dla osiągnięcia własnych celów. Manipulator celowo stwarza nierównowagę mocy i wykorzystuje ofiary. Preston Ni, znawca komunikacji, oferuje kilka prostych sposobów, aby uniknąć tego rodzaju zachowań.

ZOBACZ TEŻ: Psychologiczne sztuczki, które warto znać


Poznaj swoje podstawowe prawa

Jedyną najistotniejszą wskazówką, gdy ma się do czynienia z psychologiczną manipulacją jest poznanie twoich praw i uznanie, kiedy są naruszane. Dopóki nie skrzywdzisz innych, masz prawo z podniesioną głową ich bronić. Z drugiej strony, jeśli szkodzisz innym, możesz stracić te prawa. Oto niektóre z podstawowych praw przysługujących każdemu człowiekowi.

  • Masz prawo do traktowania z szacunkiem.
  • Masz prawo do wyrażania swoich uczuć, opinii i pragnień.
  • Masz prawo ustalać własne priorytety.
  • Masz prawo powiedzieć "nie" bez poczucia winy
  • Masz prawo otrzymać to, za co płacisz.
  • Masz prawo zadbać i chronić się przed zagrożeniem fizycznym, umysłowym lub emocjonalnym.
  • Masz prawo tworzyć własne, szczęśliwe i zdrowe życie.

Te podstawowe prawa człowieka stanowią Twoje granice. Oczywiście w społeczeństwie jest mnóstwo ludzi, którzy ich nie respektują. Manipulatorzy w szczególności chcą cię pozbawić twoich praw, aby mogli kontrolować i wykorzystywać. Ale masz władzę i moralny autorytet, aby oświadczyć, że to ty a nie manipulator, masz kontrolę nad swoim życiem.

Zachowaj dystans

Jednym ze sposobów wykrycia manipulatora jest sprawdzenie, czy dana osoba zmienia twarz przed ludźmi w różnych sytuacjach. Chociaż wszyscy mamy często podobne zachowania, niektórzy psychologiczni manipulatorzy zwykle zwykle popadają w skrajności: są uprzejmi dla jednej osoby i zupełnie niegrzeczni dla innej.W jednej chwili potrafią być całkowicie spokojni, w drugiej - zaciekli i agresywni. Kiedy zaobserwujesz tego typu zachowanie, zachowaj zdrowy dystans i unikaj angażowania, chyba że absolutnie musisz. Jak wspomnieliśmy wcześniej, przyczyny przewlekłej manipulacji psychologicznej są złożone i głęboko zakorzenione. Nie musisz próbować ich zmieniać.

Unikaj wpadania w poczucie winy

Ponieważ manipulator będzie szukać i wykorzystać twoje słabe punkty, zrozumiałe jest, że możesz zacząć się obwiniać za jego niezadowolenie. W takich sytuacjach ważne jest, aby pamiętać, że problem nie tkwi w tobie; jesteś po prostu ofiarą manipulacji. Manipulatorowi chodzi o to, aby wymusić poczucie winy po to aby przejąć nad tobą kontrolę. Rozważ relację z manipulatorem i zadaj następujące pytania:

  • Czy jestem traktowany z prawdziwym szacunkiem?
  • Czy oczekiwania i wymagania tej osoby są racjonalne?
  • Czy czuję się dobrze w tej relacji?

Odpowiedzi na te pytania dostarczają ważnych wskazówek, czy "problem" w relacji jest z tobą lub z inną osobą.

Używaj czasu na swoją korzyść

Poza nieuzasadnionymi prośbami, manipulator często oczekuje odpowiedzi od ciebie od razu, aby zmaksymalizować presję i kontrolę nad sytuacją. (Sprzedawcy nazywają to "zamknięciem umowy"). W tych momentach, zamiast odpowiadać na żądanie manipulatora od razu, rozważyć wykorzystanie czasu na swoją korzyść i odstąpienie od jego bezpośredniego wpływu. Możesz sprawować przywództwo nad sytuacją po prostu mówiąc: "Pomyślę o tym." Zastanów się, jak bardzo te słowa są mocne od klienta do sprzedawcy lub z romantycznej perspektywy dla biegacza lub z ciebie do manipulatora. Poświęć czas, aby ocenić zalety i wady sytuacji i rozważyć, czy chcesz wynegocjować bardziej sprawiedliwy układ, czy też lepiej, mówiąc "nie", co prowadzi nas do następnego punktu:

Wiedz, jak mówić "nie" - zdecydowanie, ale stanowczo

Aby móc powiedzieć "nie" dyplomatycznie, ale stanowczo, warto jest praktykować sztukę komunikacji. Pozwala to twardo stąpać po ziemi, zachowując jednocześnie stosowne relacje. Pamiętaj, że podstawowe prawa człowieka to prawo do ustalania własnych priorytetów, prawo do odmowy "nie" bez poczucia winy, prawo do wyboru własnego, szczęśliwego i zdrowego życia.

Ustaw konsekwencje

Kiedy psychologiczny manipulator narusza granice i nie reaguje na uwagi należy uświadomić mu/jej konsekwencje. Umiejętność zasygnalizowania konsekwencji jest jedną z najważniejszych umiejętności, które można wykorzystać do "odstawienia" trudnej osoby. Skutecznie sformułowany sygnał o potencjalnych konsekwencjach sprawi, że manipulator będzie zmuszony do zmiany stosunku do ciebie.

Chwyć byka za rogi

Psychologiczny manipulator czuje się jak ryba w wodzie, gdy szkodzi innej osobie. Najważniejszą rzeczą, którą warto pamiętać o manipulatorach jest to, że wybierają tych, których postrzegają jako słabszych. Tak długo, jak długo będziesz zachowywać bierność, będziesz łatwym celem. Często manipulatorzy okazują się tchórzami, gdy ich cele zaczynają stawiać opór i zaczynają się bronić. Dotyczy to szkół, jak i sytuacji w środowisku domowym i biurowym. Badania wykazują, że często ofiary przemocy dają przyzwolenie sprawcy To w żaden sposób nie usprawiedliwia prześladowania, ale często daje sprawcy poczucie bezkarności.

CIEKAWOSTKI

Początek strony